ReadyPlanet.com
dot
bulletติดต่อทีมงาน-โอนเงิน
bulletประวัติของเมืองเชียงใหม่
dot
ลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.yahoo.com
bulletwww.pantip
bulletwww.sanook.com
bullet www.thairath.com
dot
ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
dot
bulletแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletunseen เชียงใหม่
bulletแอ่ววัด-แอ่วเวียงเจียงใหม่
bulletกิจกรรมท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ
bulletการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชิงอนุรักษ์
bulletอุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่
bulletแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางในจังหวัดเชียงใหม่
bulletท่องเที่ยวรอบเชียงใหม่
bulletเทศกาลงานประเพณี ของจังหวัดเชียงใหม่
ท่องเที่ยวเชียงใหม่

          นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือ เวียงพิงค์ ก่อตั้งโดยพญามังรายมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงค์เม็งรายเมื่อ พ.ศ. 1839 ราชวงค์นี้ได้ปกครองมายาวนาน  200 ปี เมืองนี้ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าใน ปีพ.ศ.2101 ต่อมาในปีพ.ศ.2317 พระเจ้าตากสินมหาราชได้ขับไล่พม่าจนผ่ายแพ้ไป เชียงใหม่จึงรวมเข้าในอาณาจักรสยามตั้งแต่นั้นมา  ต่อมาในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  เชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช และเมื่อมีการปรับปรุงการปกครองระดับส่วนภูมิภาคในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองเชียงใหม่จึงเปลี่ยนฐานะเป็นมลฑลพายัพ และเป็นจังหวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

          ปัจจุบันเชียงใหม่นับเป็นเมืองใหญ่และสำคัญที่สุดของภาคเหนือ ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นเมืองที่รวบรวมศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนาไทยเอาไว้    โดยทั่วไปแล้วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นป่าละเมาะและภูเขา มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฝากฝั่งแม่น้ำปิง

             

      วัดพระธาตุดอยสุเทพ        ไบไดนาคทางขึ้นวัดดอยสุเทพ
    ทัศนีย์ภาพของเมืองเชียงใหม่                 อีกมุมมอง
                  ช่วงๆ          หลินฮุยที่สวนสัตว์เชียงใหม่
            สุดยอดการแสดงช้าง                นั่งช้างท่องไพร
     

           

                          

                                               

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

โปรแกรมนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ article
ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.