ReadyPlanet.com
dot
bulletติดต่อทีมงาน-โอนเงิน
bulletประวัติของเมืองเชียงใหม่
dot
ลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.yahoo.com
bulletwww.pantip
bulletwww.sanook.com
bullet www.thairath.com
dot
ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
dot
bulletแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletunseen เชียงใหม่
bulletแอ่ววัด-แอ่วเวียงเจียงใหม่
bulletกิจกรรมท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ
bulletการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชิงอนุรักษ์
bulletอุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่
bulletแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางในจังหวัดเชียงใหม่
bulletท่องเที่ยวรอบเชียงใหม่
bulletเทศกาลงานประเพณี ของจังหวัดเชียงใหม่
ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน article

        ด้วยเหตุแห่งความยากลำบากของการเดินทางดูเหมือนทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนถูกตัดขาดสู่โลกภายนอก ชาวแม่ฮ่องสอนที่ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์มีวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันจึงยังคงใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและแทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเมื่อ100กว่าปีก่อน ทั่วทั้งแผ่นดินของแม่ฮ่องสอนยังคงเต็มไปด้วยความรุ่งเรืองในอดีตที่สืบเนื่องยาวนานหลายศตวรรษและวัดวาอารามยังคงปรากฎให้เห็นอยู่ทุกหนแห่ง  

       วิถีชีวิตของผู้คนวัฒนธรรมประเพณีธรรมชาติอันงดงามแปลกตาไม่ว่าจะเป็นโถงถ้ำ  น้ำพุร้อน ทะเลหมอก  ขุนเขาอันสลับซับซ้อน และสายธารน้อยใหญ่ เป็นเสน่ห์สำคัญที่ทำให้แม่ฮ่องสอนเป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติต่างปรารถนาที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยือนในช่วงชีวิตสักครั้งหนึ่ง

                           

        ข้อมูลทั่วไป      จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นชายแดนทางภาคเหนือของไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ พม่า ห่างจากกรุงเทพมหานครฯ942กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 13,184.4ตารางกิโลเมตร  ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7อำเภอ คืออำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ขุนยวม ปาย แม่ลาน้อย ปางมะผ้า สบเมย 

       จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่รวมของชนเผ่าไทยและชาวไทยภูเขาหลายเผ่า มาแต่โบราณ ผู้คนเหล่านี้ยังคงดำเนินชีวิตเรียบง่ายรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้ เฉกเช่นเมื่อหลายร้อยปีก่อน ประกอบด้วย  ชาวไทยใหญ่ ม้ง มูเซอ ลัวะ ลีซอ จีนฮ่อ และกระเหรี่ยง

      

                 ทิวทัศน์ภูเขา                               พระธาตุดอยกองมู

                     

              วัดก้ำก่อศิลปไทยใหญ่                        ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อุคอ

                       

                ชาวจีนยูนนานที่บ้านรักไทย                น้ำตกผาเสื่อ

                      

              กุฏิพระวัดดอยกองมู                            ชุมชนบ้านห้วยเสือเฒ่า

 

  โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวจากเชียงใหม่ไปได้ 2 ทางดังนี้

      ทางแรกไปทางแม่สะเรียง  โดยเริ่มเดินทางจาก ตัวเมืองเชียงใหม่ ผ่านอ.จอมทอง แวะนมัสการพระธาตุศรีจอมทอง ผ่าน อ.ฮอด แวะชมออบหลวง และสวนสนบ่อแก้ว เข้าสู่ อ.แม่สะเรียงอาหารกลางวันที่นี่ ออกจาก อ.แม่สะเรียง  แวะชมถ้ำแก้วโกมลที่ อ.แม่ลาน้อย สวยงามมากต้องไปดูอย่าพลาดจากนั้น เส่ อ.ขุนยวมชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 (หากเนช่วง พ.ย.- ธ.ค. แวะชมทุงบัวตองที่ดอยแมอุคอ)จากนั้นเข้าสู่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอนเข้าที่พักโดยสวัสดีภาพ

      ทางที่ 2 ไปทาง อ.ปายโดย ผ่านอ.แม่ริม แม่แตง เลี้ยวซ้ายที่ตลาดแม่มาลัยทางนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวดังนี้ น้ำตกหมอกฟ้า โป่งเดือด ห้วยน้ำดัง อ.ปาย ถ้ำนน้ำลอด ถ้ำผีแมน อ.ปางมะผ้า เขาสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

      สถานที่ท่องเที่ยวในเมือง :วัดพระธาตุดอยกองมู วัดจองคำจองกลาง กระเหรี่ยงคอยาว ถ้ำปลา ภูโคลน ปางอุ๋ง บ้านรักไทย และชมวิถีชีวิตของชุมชนแม่ฮ่องสอนที่ตลาดเช้าทำบุญใส่บาตรพระ

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

โปรแกรมนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ article
ท่องเที่ยวเชียงใหม่Copyright © 2010 All Rights Reserved.